HL Invest | Sparrings- og Kapitalpartner til Danske Virksomheder

HL Invest blev grundlagt i 1990. Selskabets primære formål er at investere i virksomheder, hvor en kapitaltilførsel og en professionel samarbejdspartner kan medvirke til en mere dynamisk udvikling.

Vores mission er, via tilførsel af risikovillig kapital og løbende rådgivning, at hjælpe små og mellemstore danske virksomheder til at opnå solide markedspositioner, en høj indtjening og varige konkurrencefordele.

Vores vision er at være den rigtige sparringspartner for den innovative danske virksomhed med behov for venturekapital samt et fleksibelt og professionelt alternativ til de større venture og private equity fonde. 

HL Invest vil typisk indgå et samarbejde som kapitalpartner med minimum 20% ejerandel for at sikre et gensidigt interesseforhold. Vi indtræder i bestyrelsen i den enkelte virksomhed for at kunne tilføre de kompetencer, der er behov for, og for at kunne udvide virksomhedens professionelle netværk. Vi besidder en række kompetencer med baggrund i vores portefølje af private placement og venture investeringer og med vores mangeårige deltagelse i erhvervslivet i og uden for Danmark. Vi ønsker at tilføre kompetencer til vore partnere, i det omfang det er nødvendigt og ønskeligt og vi har et fælles mål sammen med vore partnere: Værditilvækst.

På de følgende sider præsenteres kort de væsentligste datterselskaber og associerede selskaber.